Zdravé prostředí
pro výuku

Učebny se zdravým ovzduším, aby dětem nic nebránilo v učení, růstu a využití svých schopností naplno.

Kde je problém a jak ho řešíme?

Nejdůležitějším úkolem škol je vytvořit dětem bezpečné a kvalitní prostředí a prostory k učení. Vyvinuli jsme systém, který řeší skutečné problémy, které se dotýkají zdraví dětí ve školách.

CO2 icon

Proč sledovat CO2?

CO2 je nejen příčinou globálního oteplování, ale v době zateplování budov a plastových neprodyšných oken je CO2 jeho vysoká koncentrace též novým problémem v interiérech.

CO2 icon

Proč sledovat vlhkost

Suchý vzduch způsobuje chronické problémy s dýcháním a zvyšuje únavu. Přílišná vlhkost naopak spouští množení kapénkových infekcí a dává vzniknout plísním a alergickým reakcím.

CO2 icon

Proč sledovat teplotu?

Nikdo nechce být v příliš chladné nebo naopak příliš horké místnosti. Nižší teploty pociťujeme jako nekomfortní. Vyšší teploty snižují naši soustředěnost a také zvyšují únavu.

CO2, vlhkost a teplota jsou tři důležité parametry kvality vzduchu, které dohromady určují, jak příjemně se v místnosti cítíme a jak jsme schopni se soustředit, případně přijímat nové informace.

Vyšší koncentrace CO2 způsobuje

  • nižší soustředěnost
  • sníženou schopnost přijímat nové informace
  • zvyšující se únavu
  • chronické zdravotní problémy

Představujeme Zdravou Třídu

Zdravá třída vytváří rovnováhu mezi zdravým prostředím v učebnách a náklady na jejich vytápění. Se Zdravou třídou si budete vždy jistí, že náklady na vytápění jsou tak nízké, jak je to jen možné, aniž by trpělo zdraví dětí.

Zdravá třída je sadou zařízení, která soustavně měří a vyhodnocují kvalitu vzduchu v učebnách.

Sensor

Airsense

je senzor měřící kvalitu vzduchu v místnosti. Sleduje koncentraci CO2 , teplotu a vlhkost.

Technická specifikace
Display

Portasight

je přenosný bezdrátový displej zobrazující aktuální hodnoty kvality vzduchu naměřené měřícím senzorem. Displej je možné umístit kamkoli ve třídě a mít ho tak neustále na očích.

Technická specifikace
Homebase

Homebase

je srdcem každé instalace Zdravé třídy. Homebase sbírá data z měřících senzorů rozmístěných po škole a odesílá je k dalšímu zpracování do cloudu.

Technická specifikace

Všechna data vidíte v aplikaci

S instalací Zdravé třídy škola získává:

  • Trvalý přehled kvality vzduchu v každé třídě, hodnoty mohou být zobrazeny v místnosti na displeji, na webu nebo v aplikaci.
  • Varování, která se automaticky objeví ve chvíli, kdy naměřené hodnoty přesáhnou nezdravou hranici, takže není nezbytné naměřená data sledovat aktivně.
  • Interaktivní nástroj, který vede k ekologickému chování a energetické šetrnosti.
Prohlédněte si demo

Snadná instalace

Nainstalovat a nakonfigurovat měřicí senzor může kdokoli během 5 minut. Pro Zdravou třídu není třeba žádné speciální infrastruktury nebo nových drátů.

First installation stepInstallation step line

Připojíte Homebase ke standardnímu internetovému routeru.

Second installation stepInstallation step line

Jednoduchou uživatelskou párovácí operací zprovozníte rádiovou komunikaci mezi Homebase a senzory.

Third installation step

Rozmístíte senzory do tříd.

A to je vše.